Onderwijs

Excellentieprogramma

Vind je talen heel leuk? Of wil je je voorbereiden op een studie in
het buitenland? Op alle afdelingen hebben wij in de bovenbouw
excellentieprogramma’s voor Engels, Frans en Duits. Daarmee kun je
internationaal erkende certificaten halen bovenop je diploma, zelfs tot
op het niveau van een moedertaalspreker.

Ben je echte Bèta? Kies in de bovenbouw dan het Bèta-excellent-programma
en doe mee met de Lego League, de colleges Robotica of het
samenwerkingsprogramma met de universiteit.

Meer informatie:

 

U-Talent

De Breul is een partnerschool van U-Talent, het bètanetwerk van de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht. U-Talent biedt havo- en vwo-leerlingen unieke mogelijkheden om zich te verdiepen en te verrijken. Leerlingen komen naar de Universiteit Utrecht of de Hogeschool Utrecht voor activiteiten die hen vergezichten en toepassingen laten zien van de bètavakken. Er zijn activiteiten voor leerlingen uit bijna alle leerjaren havo en vwo.

Lees meer op www.u-talent.nl

De partnerscholen bieden daarnaast verrijking en verdieping aan in het bètaonderwijs van hun eigen school. Leerlingen krijgen zo meer inzicht in onderwerpen die in het reguliere programma weinig aan bod komen: leren onderzoeken en ontwerpen, en samenwerken.

Mediatheek

De mediatheek van De Breul is dagelijks geopend tussen 8.30 – 16.00 uur (op woensdag van 9.00 – 13.00 uur). Naast een uitgebreide collectie boeken Nederlands, Engels, Frans en Duits vind je ook studieboeken, kranten en tijdschriften. Er zijn ruim voldoende werkplekken om in alle rust voor school aan het werk te kunnen.

Aura Library
Leerlingen worden gevraagd de Aura Library App te installeren (zoek de juiste school en maak account aan). Hiermee kan de catalogus Aura Online van de mediatheek worden geraadpleegd en heb je toegang tot databanken als Literom en Uittrekselbank. Via de App kan een lener pushberichten krijgen vlak voor de inleverdatum, boeken verlengen en reserveren en een recensie plaatsten. Met de barcode bij de eigen gegevens kan ook geleend worden.
Materialen lenen van de mediatheek kan via het schoolpasje of via de barcode van de Aura Library App.

Aura Library app in de App Store
Aura Library app in Play Store

De App downloaden, daarna zoek je de school: Zeist  – KSG De Breul –  vervolgens registreren en dan naar de Aura Library van De Breul mediatheek.

Lenen
Materialen lenen van de mediatheek kan via het schoolpasje of via de barcode van de Aura Library App.

Printen
Alle leerlingen kunnen vanaf hun laptop een printopdracht sturen naar het kopieerapparaat in de mediatheek (een kopie maken kan ook). Instructie hierover staat op de homepage van de website bij ISTUDENTS HELPDESK.

Vragen
Voor vragen kan je terecht op: mediatheek@de-breul.nl

Rapporten

Voor leerlingen wordt drie keer per jaar een rapportcijfer vastgesteld. Het rapportcijfer is een gemiddeld cijfer van alle toetsen, schriftelijke overhoringen, proefwerken, werkstukken enz. vanaf het begin van het schooljaar. De rapportcijfers, de inzet- of inzichtgegevens zijn in Magister vindbaar.  Leerlingen en ouders kunnen ook op elk gewenst moment via hun inlogcode de cijferresultaten en rapportcijfers  bekijken via Magister.

Examens en examenreglement

Herkansingen en inhaal bovenbouw-leerlingen

21 november 2022: 1e herkansing en inhaal periode 1
31 januari 2023: herkansing en inhaal periode 2
11 april 2023: herkansing en inhaal periode 3
LET OP:
17 april 2023: einddatum afronding schoolexamen voor examenklassen

Thema-avond (Na De Breul of studiekeuze)

Presentatie thema-avond studiekeuze havo-4 (volgt nog)
Presentatie thema-avond Na De Breul havo-5 (volgt nog)

Presentatie thema-avond Na De Breul vwo-6 (volgt nog)

 

Lestijden

 

50 minuten 45 minuten
1e lesuur 08:20 – 08:45 uur 8.20 – 8.45 uur
2e lesuur 08:45 – 09.35 uur 8.45 – 9.30 uur
3e lesuur 09:35 – 10:25 uur 9.30 – 10.15 uur
Pauze 10:25 – 10:45 uur 10.15 – 10.35 uur
4e lesuur 10:45 – 11:35 uur 10.35 – 11.20 uur
5e lesuur 11:35 – 12:25 uur 11.20 – 12.05 uur
Pauze 12:25 – 12:55 uur 12.05 – 12.35 uur
6e lesuur 12:55 – 13:45 uur 12.35 – 13.20 uur
7e lesuur 13:45 – 14:35 uur 13.20 – 14.05 uur
8e lesuur 14:35 – 15:25 uur 14.05 – 14.50 uur
9e lesuur 15:25 – 16:15 uur 14.50 – 15.35 uur
10e lesuur 16:15 – 17:05 uur 15.35 – 16.20 uur

 

Vakantierooster 2022-2023

Herfstvakantie Zaterdag 22 oktober t/m zondag 30 oktober 2022
Kerstvakantie Zaterdag 24 december 2022 t/m zondag 8 januari 2023
Krokusvakantie Zaterdag 25 februari t/m zondag 5 maart 2023
Pasen Vrijdag 7 april t/m maandag 10 april 2023
Meivakantie Zaterdag 22 april t/m zondag 7 mei 2023
Hemelvaart Donderdag 18 en vrijdag 19 mei 2023
Pinksteren Maandag 29 mei 2023
Zomervakantie Zaterdag 8 juli t/m zondag 20 augustus 2023

 

Extra vakantie of ander verzuim
De school is zeer terughoudend in het verlenen van extra verlof dat door ouders gevraagd wordt voor leerlingen ten behoeve van extra vakantie buiten de reguliere vakanties. Wij passen de regels toe die vastgelegd zijn in onze schoolgids conform de leerplichtwet. Voor verlof kunnen de ouders een schriftelijk verzoek in dienen bij de afdelingsassistent. Voor extra vakantiedagen moet dit met vermelding van de reden minstens twee weken voorafgaand aan de vakantie schriftelijk aangevraagd worden. Het verlof aanvragen van één dag voor een bijzondere gebeurtenis dient eveneens schriftelijk bij de afdelingsassistent  aangevraagd te worden.

Voor meer informatie over “Protocol Luxe Verzuim” van de gemeente Zeist klik hier.