Vak versnellen of op hoger niveau volgen in de bovenbouw?

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

 • Je mag geen doubleur zijn, ook niet als je al begonnen bent met versnellen/verhogen.
 • Je mag op het moment van aanvraag maximaal 1 tekortpunt hebben bij alle vakken.
 • Je vakdocent ten tijde van de aanvraag moet een positief advies geven.
 • Je voortschrijdende gemiddelde (op één decimaal) voor het vak dat je wil versnellen/verhogen moet minimaal een 7,0 of hoger zijn op de cijferdeadline van periode 3.
 • Je coach en je teamleider ten tijde van de aanvraag moeten een positief advies geven.
 • Je ouder(s)/verzorger(s) moeten akkoord geven op je wens tot versnellen/verhogen.
 • Je mag maximaal 2 vakken versnellen/verhogen. Als je twee vakken wil versnellen/verhogen moet het gemiddelde van de eindcijfers van al je vakken een 7,0 of hoger zijn.
 • Je moet tijdig een motivatiebrief ingediend hebben. Zie “Welke stappen moet je zetten om te mogen versnellen/verhogen?”

 

Waar moet je rekening mee houden als je wil versnellen/verhogen?

 1. Je wordt voor het vak ingeroosterd in een klas in je eigen leerjaar. We willen je immers garanderen dat je lessen voor dat vak kunt volgen. Je vakdocent biedt binnen deze lessen onderwijs aan van het hogere leerjaar / op het hogere niveau.
 2. Je bent goed in het vak, dus dan kun je ook de verantwoordelijkheid om zelf te onderzoeken welke lessen je in het hogere leerjaar / op het hogere niveau kunt volgen. Dat moet in tussenuren. Als het onder reguliere lessen van een ander vak kan, is dat alleen mogelijk met toestemming vooraf van de vakdocent.
 3. Je moet ervoor zorgen dat je elke week hetzelfde aantal lesuren van het te versnellen/verhogen vak volgt als je jaarlaaggenoten. Het is aan jou om dat te organiseren volgens punt 1 en 2.
 4. Je moet zelf je zaakjes rondom aanwezigheid ten aanzien van het vorige punt regelen met de afdelingsassistent.
 5. Let op: je moet alle schoolexamens voor het te versnellen/verhogen maken. Dus ook schoolexamens uit een eerder leerjaar.

Welke stappen moet je zetten om te mogen versnellen/verhogen?

Stap 1: Schrijf een motivatiebrief aan je vakdocent, coach en teamleider

Onderbouw waarom jij graag dit vak wil versnellen/verhogen, waarom je denkt dat dit een succes gaat worden, waarom jij zelf de verantwoordelijkheid aankan om de organisatie van het versnellen/verhogen op je te nemen en wat je gaat doen met de (in het geval van versnellen) vrijgekomen tijd in het examenjaar.

Deze motivatiebrief wordt mede ondertekend en voorzien van een korte schriftelijke reactie van ouder(s).

Deze motivatiebrief moet uiterlijk twee weken na de cijferdeadline van periode 3 bij de betreffende medewerkers binnen zijn.

Stap 2: Teamleider neemt een besluit

Als dit een positief besluit is ga je verder met stap 3.

Stap 3: Start nieuwe schooljaar

Bij de start van het nieuwe schooljaar ben je als leerling zelf aan zet. In week 1 kijk je in Zermelo welke lessen jij in het hogere leerjaar/op het hogere niveau kan bijwonen (volgens de uitgangspunten) en maak je een plan waarin staat welke lessen je gaat bijwonen en aan welke klas/cluster van het hogere leerjaar/niveau je gekoppeld kan worden. Je legt het plan voor aan de betrokken vakdocenten en als zij akkoord zijn gaat dit plan naar de teamleider.

Stap 4: PART-weken

PART-weken: je kijkt zelf in het PART-rooster wanneer de toetsen van het hogere leerjaar/niveau gepland zijn. Als dit botst met reguliere toetsen wordt de toets van het hogere leerjaar/niveau in de inhaalweek gemaakt. Je geeft dit zelf aan bij de betrokken vakdocenten.